Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Trennvorrichtung

Od strony odbiorczej w regałach grawitacyjnych umieszcza się rozdzielacz. Standardowy rozdzielacz działa automatycznie i nie wymaga napędu. Rozdzielacz wyhamowuje paletę przed zderzakiem oraz oddziela ją od pozostałych, co umożliwia łatwy odbiór palety wózkiem widłowym. Po odebraniu palety, rozdzielacz automatycznie odblokowuje przepływ kolejnych palet, tak że na stanowisko odbiorcze dostarczana jest kolejna paleta i oddzielona od pozostałych. 
Wyhamowanie palety przed zderzakiem odbywa się poprzez tarcie palety o specjalne blachy najazdowe. Inną metodą wyhamowania palety przed zderzakiem, realizuje się przy użyciu rolki hamującej. 

Gdy zachodzi konieczność transportu palet o różnej długości, niezbędne jest zastosowanie rozdzielacza napędzanego. W ofercie rozdzielacz o napędzie pneumatycznym.  

W przypadku regału grawitacyjnego przeznaczonego na 2, 3 lub 4 palety można zastosować rozdzielacz uproszczony.  

 

Funkcjonowanie rozdzielacza opiera się na wykorzystaniu sił bezwładności palety. Rozdzielacz blokuje przepływ palet dopóki nie zostaną odciążone końcowe blachy najazdowe (zdjęcie palety, lub odciążenie palety). Dlatego jeżeli przed zdjęciem palety z regału grawitacyjnego dokonuje się komisjonowania (towar z palety jest rozładowywany) niezbędne jest zastosowanie specjalnego rygla uruchamianego ręcznie (jak na rys.wyżej).

Przejdź do góry strony