Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Konische Tragrollen

Aby transportowany przedmiot po wyjściu z łuku rolkowe zachował tę samą pozycję względem kierunku przesuwu, niezbędne jest stosowanie rolek stożkowych. Zapobiega to również ocieraniu transportowanego przedmiotu o prowadnice na łuku rolkowym - z rolkami stożkowymi nie ma konieczności stosowania prowadnic bocznych. Przy zastosowaniu rolek stożkowych prędkość kątowa każdego punktu transportowanego przedmiotu jest stała. 
Rolki stożkowe mogą być:

- nienapędzane
- z kołami łańcuchowymi
- z rylami pod pasek okrągły

Rolki stożkowe nienapędzane przeznaczone są do łuków rolkowych o promieniu wewnętrznym Ri=800 mm dla długości rolek 300, 400, 500 mm ... oraz Ri=850 mm dla długości rolek 250, 350, 450 mm ...

Rolki stożkowe napędzane z głowicą pod pasek okrągły lub pasek wieloklinowy przeznaczone są do łuków rolkowych o promieniu wew. Ri=770 mm dla rolek o długości 300, 400, 500 ... mm oraz 820 mm dla rolek długości 250, 350, 450... mm

W przypadku odsunięcia pierwszego stożka od krawędzi rury (np. rolki z rowkami pod pasek okrągły w rurze rolki) promień wewnętrzny łuku ulegnie zmianie.
Nośność rolek - rolki stożkowe mają nośności jak rolki proste na bazie których są wykonywane. Rolki nienapędzane, lub napędzane z rowkami pod pasek krągły wykonany w rurze rolki są wykonywane na bazie rolek serii IN 1700 . Rolki napędzane są wykonywane na bazie  rolek serii IN 3500. 

Średnice stożków dla odpowiednich długości rolek.

Rolki stożkowe nienapędzane serii IN 1700KXO

Rolki stożkowe nienapędzane serii IN 3500KXO

Rolki  stożkowe typu 3500KXO LIGHT (stożki osadzone na rurze fi 20 mm)
Rolki do łuków rolkowych o promieniu wewnętrznym 357,5 mm

 

Przejdź do góry strony